Hängmörat nötkött

Köttet i våra nötlådor har fötts upp enligt Hagalunds Gårdsmats grundläggande tankesätt. Nötdjuren kommer från någon av våra två gårdar: Elestorps Gård och Sjövången Angus. Nedan kan du läsa mer om hur djuren föds upp! Gemensamt är att slakten sker på småskaliga Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt, vilket innebär korta transporter. Djuren hanteras där på ett värdigt och stressfritt vis, och köttet hängmöras sedan innan det paketeras.

Elestorps Gård

Elestorps Gård invid Bjärsjölagård drivs i tredje generationen av Anders Birgersson och Elizabeth Elmseld. Elestorps Gård är gården där individen verkligen sätts i centrum. Elizabeth är hästmänniska i grunden och som hästmänniska får man snabbt lära sig att se varje djur som en individ så att man tidigt kan läsa av även små förändringar i djuret för att veta hur djuret mår. Just Elizabeths intresse i varje individ kan vara en förklaring till att djuren mår så bra på Elestorps Gård och att det ytterst sällan behöver användas antibiotika eller andra mediciner på gården.

Djuren på Elestorps Gård föds upp på bete, hö och helsädesensilage. Allt foder skördas på gården. Just att använda helsädesensilage (bestående av ärter, havre och lupin) istället för konventionellt kraftfoder är också mycket klimatsmart. Helsädesensilaget behöver varken konstgödning eller besprutas för att växa och dessutom bildar ärterna kväve vilket i sin tur ger naturlig gödning till den efterföljande gräsvallen. Det - och att kossorna tycker att det smakar väldigt gott!

För att läsa vår fullständiga presentation, klicka här!

 

Sjövången Angus

I Rinkaby i nordöstra Skåne, närmare bestämt vid Hammarsjön, ligger Sjövången Angus. Här föds gräsbetesdjuren av rasen angus upp av familjen Fjelkner sedan flera generationer tillbaka.

Familjen har gett sina djur de bästa förutsättningarna dels genom att uteslutande ge dem grovfoder, alltså bete, ensilage eller hö, och dels genom att ge djuren möjlighet att vistas ute under årets alla dagar.

Djuren får helt enkelt växa i sin egen takt, på ett naturligt sätt. Kombinationen av denna eftertraktade ras och deras naturliga levnadssätt ger ett väldigt smakrikt och marmorerat kött.

För att läsa vår fullständiga presentation, klicka här! 

 

Drift & produktion:  Wikinggruppen