Hängmörat Utegriskött

Utegrisar från Östra Kärrstorp
 
I Östra Kärrstorp strax utanför Sjöbo bor Sofie Rosén och Daniel Nilsson med sina barn på en liten gård full av allehanda djur. Djurintresset är stort och på gården finns det mesta i djurväg. En särskild plats i Sofies och Daniels hjärtan har den lilla Utegrisflocken på en galt och två suggor med kultingar vilka går runt och bökar på gården.
 
“Det är så roligt med Utegrisarna, de är väldigt personliga och intelligenta, säger Sofie. Att få se hur de trivs när de kan leva efter sitt naturliga beteende är en ynnest. Det känns också jättebra att kunna ge de kultingar vi får denna möjlighet att vara just gris under sin livstid. Vi odlar också en del på gården och då är grisarna en ovärderlig hjälp när de först bökar upp marken där vi sedan skall så. Med djurens hjälp får vi ett kretslopp på gården. Med kretsloppet kommer också att kultingarna så småningom måste gå till slakt. Vi har då mindre än 15 minuters bilväg till det gårdsslakteri som hjälper oss med detta. Vi lastar och kör våra grisar själva i vårt hästsläp. Grisarna är vana att åka i hästsläpet sedan tidigare och för dem är detta som en rolig utflykt – helt utan stress.”
 
Grisarna går ute som de vill året om med tillgång till välströdda hyddor. Galten går med suggorna och betäcker på naturlig väg. Sofies och Daniels Utegrisar är korsning mellan Svensk Lantras, Hampshire och Duroc – en perfekt kombination som ger friska, starka och välmående djur. När och hur ofta vi har köttlådor att erbjuda beror på hur kärleken har spirat mellan galten och tjejerna. Vi forcerar inget, utan litar på naturens gång.
 
Slakten sker på Strömbecks Gårdsslakteri i Illstorp. På slakteriet handskas man varsamt och individuellt med grisarna. Varje gris bedövas manuellt och sekundsnabbt utan att vare sig grisen själv eller grisens kompisar uppfattar vad som händer. Detta är en tidskrävande slaktmetod i jämförelse med den förhärskande metoden där grisarna bedövas med koldioxid flera åt gången i burar.
 
Efter slakt tas köttet om hand på ett hantverkarmässigt sätt där köttet bland annat hängmöras innan styckning.
 
Sofies och Daniels Utegrisar är det småskaliga alternativet – precis som vi tycker det skall vara!
 
Linderödsgrisar från Angelikas Gård
 

På Angelikas Gård är det viktigt att leva med kretsloppet och med årstiderna. Gårdens djur skall samverka med grönsaksodlingarna – inte vara dess motpol. Innan grönsaker sås in på ett fält får de glada Utegrisarna böka upp fältet och förbereda fältet för nästa års skörd i den bökade jorden. Djuren behövs helt enkelt för att grönsakerna skall frodas, samtidigt som det gröna behövs för att djuren skall må bra. En helhet, en symbios, precis så som naturen räknat ut det långt innan människans tid!

Djurens utveckling följs noggrant för att säkerställa att de är friska och glada. Utegrisarna slaktas på det lokala gårdsslakteriet Strömbecks Gårdsslakt & Chark, där djuren innan får vara i rymliga boxar och där allt går lugnt och harmoniskt till i samband med slakt.

Drift & produktion:  Wikinggruppen