Hängmörat utegriskött

Utegrislådorna är nu fullbokade för hösten.  Välkommen åter våren 2020 laugh!

Olinge Utegrisar föds upp av vår grisbonde Kristina Thorstensson. Utegrisarna lever sina liv ute året runt med tillgång till isolerade hyddor som skyddar mot värme och kyla. Utegrisarna har alltid rikligt med halm att bädda ner sej i på vintern och dom har alltid tillgång till gyttjebad att bada i på sommaren.

Slakten sker på Familjen Lindegrens (lindegrens.se) mycket småskaliga och KRAV-märkta gårdsslakteri Bassholma slakteri. På slakteriet handskas man varsamt och individuellt med grisarna vilket tar mycket tid och gör att man endast har möjlighet att slakta ett litet antal grisar åt gången. Denna småskalighet är visserligen kostsam men helt avgörande för att våra höga krav på djurens välfärd skall kunna uppfyllas hela vägen från födsel till slakt.

 

Drift & produktion:  Wikinggruppen