Uppfödningen

Djuren i våra köttlådor har fötts upp enligt Hagalunds Gårdsmats grundläggande tankesätt på ett litet antal lokala samarbetande gårdar och har slaktats och styckats på småskaliga Appeltorp Lamm & Vilt (lamm), Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt (nöt) samt Strömbecks Slakteri (utegris).

Ett högt djurskydd

* Att vara säkra på ett högt djurskydd är själva anledningen till att vi började med egen uppfödning 

* Djuren skall födas upp och skötas om på ett sätt som är naturligt för djuren

* Detta innebär att djuren alltid skall ha möjlighet till mycket rörelse och fri lek med fri utevistelse från tidig vår till långt in på vintern

* Endast naturligt foder med stor andel grovfoder och absolut inga tillsatser i syfte att påskynda tillväxten på ett onaturligt sätt

* Djuren skall tillåtas att växa på ett långsamt och naturligt sätt

* Vi skall ta ansvar för alla de födda djuren. Även sjuka och skadade djur skall tas om hand på bästa sätt även om de inte är lönsamma som köttdjur

Hängmörat kött av hög kvalité

* Grunden för att få ett kött av hög kvalité är givetvis själva uppfödningen. Kombinationen av harmoniska djur som äter naturligt foder, växer långsamt och rör sig fritt och mycket ger i slutändan ett betydligt godare kött.

* En annan mycket viktig ingrediens för att få fram det där extra goda köttet är att låta köttet hängmöras. Vid hängmörning avdunstar vatten och man tappar visserligen vikt, men smaken och mörheten blir av en helt annan dimension.

 

Småskaligt med småbruk

Vi tror stenhårt på att djuruppfödning och industri inte går att förena på ett bra sätt! Vi tror istället på tanken om småbruk där ett mindre antal djur föds upp i harmoni med naturens regler på små familjegårdar där varje djur behandlas som en individ.

Inom den kommersiella djurindustrin ute i världen är soja ofta en väldigt viktig del av djurfodret. Med soja i fodret så växer djuren rekordsnabbt och man kan slakta djuren tidigt med hög vikt. Vi tror istället att djur mår bäst av att växa upp långsamt i lugn och ro på naturligt gräs- och höbaserat foder. Växer djuren upp enligt naturens regler och om man dessutom inte tränger ihop för många djur för tätt ihop då är vi övertygade om att djuren blir miljövårdare istället för miljöförstörare när de går och betar på sin betesmark. Kretsloppet gynnas istället förstörs.

En viktig grundprincip inom Hagalunds Gårdsmat är att vi aldrig får växa genom att öka antalet djur på våra gårdar utan när vi växer gör vi det istället genom att vi blir fler Skånska småbruk som samarbetar inom Hagalunds Gårdsmat. 

 

Livsmedelstillstånd

Hagalunds Gårdsmat innehar Livsmedelstillstånd vilket innebär att vi kontrolleras av kommunens miljöenhet. I miljöenhetens kontroll ingår inspektioner som omfattar bland annat kontroll av personalhygien, rengöring, temperaturer och kontroll av verksamhetens egna övervakning, den så kallade egenkontrollen.

 

Några av våra gårdar och samarbetspartners

 

Elestorps Gård

Elestorps Gård invid Bjärsjölagård drivs i tredje generationen av Anders Birgersson och Elizabeth Elmseld. Elestorps Gård är gården där individen verkligen sätts i centrum. Elizabeth är hästmänniska i grunden och som hästmänniska får man snabbt lära sig att se varje djur som en individ så att man tidigt kan läsa av även små förändringar i djuret för att veta hur djuret mår. Just Elizabeths intresse i varje individ kan vara en förklaring till att djuren mår så bra på Elestorps Gård och att det ytterst sällan behöver användas antibiotika eller andra mediciner på gården.

En annan väldigt viktig orsak till att djuren på Elestorps Gård mår så bra är att Anders och Elizabeth är noga med att anpassa antalet djur på gården så att kretsloppet stärks och gynnas. Tränger man inte ihop för många djur för tätt ihop då blir djuren miljövårdare istället för miljöförstörare. Detta fick Anders och Elizabeth bekräftat svart på vitt när Greppa Näringen gjorde revision på gården och kunde konstatera att Elestorps Gård binder mer kol och kalium än vad som frigörs från gården.

Hemligheten bakom detta är att när kon betar så vårdar hon gräset vilket gör att gräset växer mer. Gräs binder via sina rötter bland annat kol i marken. Betad gräsmark kan binda upp till ett ton kol per hektar och år. Problem uppstår när man (av ekonomiska skäl) samlar för många djur på för liten yta. Då trampas grästäcket sönder och kol släpps ut i atmosfären istället för att bindas i marken. Men håller man antalet djur på lagom nivå så vårdar betesdjuren istället grästäcket. Dessutom håller de landskapet öppet och ger en rik mångfald av växter, fåglar, insekter och andra småkryp.

Djuren på Elestorps Gård föds upp på bete, hö och helsädesensilage. Allt foder skördas på gården. Just att använda helsädesensilage (bestående av ärter, havre och lupin) istället för konventionellt kraftfoder är också mycket klimatsmart. Helsädesensilaget behöver varken konstgödning eller besprutas för att växa och dessutom bildar ärterna kväve vilket i sin tur ger naturlig gödning till den efterföljande gräsvallen. Det - och att kossorna tycker att det smakar väldigt gott laugh

 

Sjövången Angus

I Rinkaby i nordöstra Skåne, närmare bestämt vid Hammarsjön, ligger Sjövången Angus. Här föds gräsbetesdjuren av rasen angus upp av familjen Fjelkner sedan flera generationer tillbaka.

Familjen har gett sina djur de bästa förutsättningarna dels genom att uteslutande ge dem grovfoder, alltså bete, ensilage eller hö, och dels genom att ge djuren möjlighet att vistas ute under årets alla dagar.

Djuren får helt enkelt växa i sin egen takt, på ett naturligt sätt. Kombinationen av denna eftertraktade ras och deras naturliga levnadssätt ger ett väldigt smakrikt och marmorerat kött.

 

Jens Fjelkner är tillsammans med sin familj föregångare inom så kallat regenerativt jordbruk. Det innebär lite förenklat att de med hjälp av kornas betande och nertrampande av fröer ser till att det organiska livet nere i betesmarken frodas och inte urholkas.

Korna får beta på olika ängar, som annars i perioder får stå orörda. Under dessa perioder får olika typer av växter och mikroorganismer återhämta sig. Marken blir aldrig besprutad eller gödslad på ett onaturligt vis. Eftersom växtligheten tar upp koldioxid och binder kol i marken bidrar detta till en positiv miljöpåverkan.

När det är dags för slakt transporteras djuren av familjen själva. Slakten sker på småskaliga Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt i Vinslöv, vilket innebär en kort transport. Djuren hanteras där på ett värdigt och stressfritt vis, och köttet hängmöras sedan innan det paketeras.

 

Östra Kärrtorp

I Östra Kärrstorp strax utanför Sjöbo bor Sofie Rosén och Daniel Nilsson med sina barn på en liten gård full av allehanda djur. Djurintresset är stort och på gården finns det mesta i djurväg. En särskild plats i Sofies och Daniels hjärtan har den lilla Utegrisflocken på en galt och två suggor med kultingar vilka går runt och bökar på gården.

“Det är så roligt med Utegrisarna, de är väldigt personliga och intelligenta, säger Sofie. Att få se hur de trivs när de kan leva efter sitt naturliga beteende är en ynnest. Det känns också jättebra att kunna ge de kultingar vi får denna möjlighet att vara just gris under sin livstid. Vi odlar också en del på gården och då är grisarna en ovärderlig hjälp när de först bökar upp marken där vi sedan skall så. Med djurens hjälp får vi ett kretslopp på gården. Med kretsloppet kommer också att kultingarna så småningom måste gå till slakt. Vi har då mindre än 15 minuters bilväg till det gårdsslakteri som hjälper oss med detta. Vi lastar och kör våra grisar själva i vårt hästsläp. Grisarna är vana att åka i hästsläpet sedan tidigare och för dem är detta som en rolig utflykt – helt utan stress.”

Grisarna går ute som de vill året om med tillgång till välströdda hyddor. Galten Filip går med suggorna och betäcker på naturlig väg. Sofies och Daniels Utegrisar är korsning mellan Svensk Lantras, Hampshire och Duroc – en perfekt kombination som ger friska, starka och välmående djur. När och hur ofta vi har köttlådor att erbjuda beror på hur kärleken har spirat mellan Filip och tjejerna. Vi forcerar inget, utan litar på naturens gång.

Slakten sker på Strömbecks Gårdsslakteri i Illstorp. På slakteriet handskas man varsamt och individuellt med grisarna. Varje gris bedövas manuellt och sekundsnabbt utan att vare sig grisen själv eller grisens kompisar uppfattar vad som händer. Detta är en tidskrävande slaktmetod i jämförelse med den förhärskande metoden där grisarna bedövas med koldioxid flera åt gången i burar.

Efter slakt tas köttet om hand på ett hantverkarmässigt sätt där köttet bland annat hängmöras innan styckning. Sofies och Daniels Utegrisar är det småskaliga alternativet – precis som vi tycker det skall vara!

 

Lindegrens 

I Sinarpsdalen på Bjärehalvön driver Lina & David Lindegren tillsammans med sina tre barn ekologiskt jordbruk enligt småskaliga, “gammaldags” etiska metoder.

Gårdens djur håller det vackra landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden. Gården är ekologiskt godkänd och det används inga bekämpningsmedel eller någon konstgödning. Jorden brukas istället i samklang med naturen. Djurens gödsel blir till gödning för grödorna och som foder till djuren används i princip enbart gräs, dricker gör djuren ur bäckarna – kretsloppet sluts.

Familjen Lindegren lägger mycket tid på att ha en personlig kontakt med alla djuren på gården – alla äldre djur har namn och Lindegrens känner väl varje individs personlighet. Aveln sker naturligt då avelstjuren får gå fritt med korna under betäckningssäsongen. Kalvarna tillåts dia sina mödrar till långt in på hösten.

Till gården har Familjen Lindegren byggt upp eget småskaligt slakteri, egen styckning och eget charkuteri och har då kontroll över hela kedjan. Detta är en garanti för smak, mörhet och inte minst för en djurvälfärd i världsklass! Dessutom gör det egna charkuteriet att Lindegrens kan hålla tillsatser i charkuterierna till ett minimum.

Lindegrens samarbetar med några ekologiska KRAV-certifierade grannar och tillsammans kan vi nu erbjuda följande lådor från Lindegrens egna Gårdscharkuteri – äkta Mathantverk! 

 

Angelikas Gård

Den 17 maj 2017 tog Angelika Jakimowicz det stora steget att börja leva sin dröm – att flytta ut på landet och börja odla jorden enligt naturens regler. Angelika ville bygga upp ett småskaligt naturligt lantbruk där både människor och djur trivs och mår bra.

Viktigt var att leva med kretsloppet och med årstiderna. Gårdens djur skall samverka med grönsaksodlingarna – inte vara dess motpol. Innan grönsaker sås in på ett fält får de glada Utegrisarna böka upp fältet och förbereda fältet för nästa års skörd i den bökade jorden. Fåren betar fritt med sina lamm och vårdar det kuperade landskapet. Djuren behövs helt enkelt för att grönsakerna skall frodas, samtidigt som det gröna behövs för att djuren skall må bra. En helhet, en symbios, precis så som naturen räknat ut det långt innan människans tid!

Grönsakerna växer långsamt i jord som berikats med Effektiva Mikroorganismer, en noga utvald blandning av ofarliga och naturliga bakterier som skapar och frigör näring vid växternas rötter och på bladen. Mikroorganismerna gör att man slipper använda bekämpningsmedel och kan minska på mängden gödsel. Jorden blir levande och balanserad vilket man märker inte minst på att bin, humlor och fjärilar trivs lite extra bra! Grönsaker, frukt och bär som odlas i "mikrojord" kan lagras längre, får starkare färger och ger mer smak. Vill du själv odla i jord som gör växterna starka och naturligt friska så gå gärna in på hemsidan mikrojord.se och läs mer!

Under skördesäsong kan du beställa din egna grönsakslåda med handplockade och noga utvalda grönsaker från Angelikas Gård. Grönsakslådan får du levererad ända hem till din dörr av oss på Hagalunds Gårdsmat (inom Skåne).

Nämnas skall också att om du någon gång känner för att att komma ut på landet och känna närheten med naturen så har Angelika en fin gästlägenhet för veckovis uthyrning. Här kan du säga godmorgon till Angelikas får, grisar och hästar samtidigt som du kan äta färska ägg från gårdens frigående höns och handla i Gårdsbutiken (se på: angelikasgard.se)!

 

REKO Kyckling 

REKO Gårdar består av ett nätverk av ekologiska KRAV-certifierade kycklinguppfödare som velat göra skillnad genom att återgå till det gamla naturliga viset att föda upp kyckling. På fem ekologiska gårdar i Skåne och Östergötland är det möjligt för kycklingarna att sprätta mellan vetefält och gröna ängsmarker. REKOs uppfödare driver helt ekologiska och KRAV-certifierade lantbruk med stor respekt för djuren, råvarorna och konsumenten.

När kycklingarna är tre veckor gamla får de komma till ett stall där de har tillgång till cirka 20 000 m² ängsmark, vilket motsvarar minst fyra kvadratmeter per kyckling. De får gå ut som de vill och dessutom har de tillgång till en veranda med tak, som används flitigt vid regn och andra ruskväder.

REKO Gårdar använder ett mindre familjeägt slakteri där allting genomsyras av manuell hantering där varje kyckling hanteras med två händer. Allting sker i liten skala och med stor noggrannhet. Aldrig att kycklingarna samlas ihop maskinellt med någon stor "borstmaskin"!

 

Sövde Musteri

Sövde Musteri är det lilla musteriet där man på traditionellt och hantverkarmässigt sätt har framställt frisk och nyttig dryck ända sedan 50-talet.

Från den sista helgen i augusti till Musteriets julmarknad den sista helgen i november tas årets skörd av äpplen från Skånska trädgårdar emot i Sövde. Alla är välkomna att lämna äpplen och alla äpplesorter tas emot! Allt sedan Sövde Musteri etablerades har människor lämnat sin frukt för mustning här.

Frukten sorteras sedan för hand efter smak, arom och sötma. Frukten mustas därefter hantverkarmässigt enligt gamla traditionella metoder helt utan tillsatser! Den unika blandning frukt från trädgårdar runt om i Skåne tillsammans med det traditionella hantverket, gör att musten smakar ”lite som förr i tiden” och innehåller mycket C-vitamin.

 Då privatpersoner inte har registrerade odlingar, kan musten inte märkas som KRAV- eller ekologiskt odlad, även om de hundratals olika äppelsorter som lämnas är obesprutade. 

 

Gute Glass

Gute Glass gör glass som man gjorde förr i tiden. Det vill säga med enbart naturliga och ekologiska råvaror. Inget annat!

Gute Glass bildades i Visby 1982 och drivs idag av paret Jimmy Hardingz och Klara Schultz. Tillverkningen sker på Stafva Gårdsmejeri i Barlingbo, med ett helt ekologiskt sortiment. För Jimmy och Klara är ett helhetstänk kring glasstillverkningen viktig, alla råvaror skall vara ekologiska och naturliga. Dessutom är det viktigt att hänsyn tagits till djur och natur vid tillverkningen av råvarorna - chokladen är inte bara ekologisk utan även rättvisemärkt, rårörsockret som används bidrar till ökad biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor. Jimmy och Klara sammanfattar själva sitt tankesätt med orden "för oss är det lika viktigt att glassen smakar gott som att den gör gott. För såväl människor som djur och natur. Lyckligtvis går det oftast hand i hand"!

Gå gärna in på Gute Glass hemsida för att läsa mer om glassen och om hur den tillverkas: www.guteglass.se ! Här kommer en kort sammanfattning från Jimmy och Klara över hur tillverkningen går till:

"Vi blandar svensk ekologisk mjölk och grädde för att hålla en fettprocent på 16-18%. Ägg är det enda naturliga stabiliseringsmedlet och ger en tjockare glassmassa med bättre struktur, ägg bidrar även till en rik och rund smak, vi använder endast ekologiska ägg från svenska gårdar.

Utan socker ingen glass, den förhöjer smaken på andra råvaror ökar hållbarheten och ger glassen rätt konsistens. En del av sockret byter vi ut mot honung som förutom sötma bidrar med god smak som kan variera efter säsong men honung har även andra egenskaper än det vanliga sockret den har nämligen en förmåga att få vattnet som finns naturligt i mjölk, grädde, frukt, bär eller tillsatt vatten att bilda mindre iskristaller än vad som är normalt, detta ger en lenare glass. Den honung vi använder kommer från ekologiska biodlare på Gotland. Alla våra glassar är alltid smaksatta med hög halt av den äkta varan t.ex hela vaniljstänger, nymortlade saffranspistiller och salmbär som växer vilt på Gotland. Alla våra bär och fruktglassar innehåller minst 25 % frukt och bär, inga aromer eller färgämnen".

Vi är superglada över vårt samarbete med Gute Glass och att nu kunna erbjuda hemleverans av deras glass inom hela Skåne. Välkommen med din beställning!

Drift & produktion:  Wikinggruppen