Uppfödningen

Djuren i våra köttlådor har fötts upp enligt Hagalunds Gårdsmats grundläggande tankesätt på ett litet antal lokala samarbetande gårdar och har slaktats och styckats på småskaliga Appeltorp Lamm & Vilt (lamm), Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt (nöt) samt Bassholma Slakteri (utegris).

Ett högt djurskydd

* Att vara säkra på ett högt djurskydd är själva anledningen till att vi började med egen uppfödning 

* Djuren skall födas upp och skötas om på ett sätt som är naturligt för djuren

* Detta innebär att djuren alltid skall ha möjlighet till mycket rörelse och fri lek med fri utevistelse från tidig vår till långt in på vintern

* Endast naturligt foder med stor andel grovfoder och absolut inga tillsatser i syfte att påskynda tillväxten på ett onaturligt sätt

* Djuren skall tillåtas att växa på ett långsamt och naturligt sätt

* Vi skall ta ansvar för alla de födda djuren. Även sjuka och skadade djur skall tas om hand på bästa sätt även om de inte är lönsamma som köttdjur

Hängmörat kött av hög kvalité

* Grunden för att få ett kött av hög kvalité är givetvis själva uppfödningen. Kombinationen av harmoniska djur som äter naturligt foder, växer långsamt och rör sig fritt och mycket ger i slutändan ett betydligt godare kött.

* En annan mycket viktig ingrediens för att få fram det där extra goda köttet är att låta köttet hängmöras. Vid hängmörning avdunstar vatten och man tappar visserligen vikt, men smaken och mörheten blir av en helt annan dimension.

 

Småskaligt med småbruk

Vi tror stenhårt på att djuruppfödning och industri inte går att förena på ett bra sätt! Vi tror istället på tanken om småbruk där ett mindre antal djur föds upp i harmoni med naturens regler på små familjegårdar där varje djur behandlas som en individ.

Inom den kommersiella djurindustrin ute i världen är soja ofta en väldigt viktig del av djurfodret. Med soja i fodret så växer djuren rekordsnabbt och man kan slakta djuren tidigt med hög vikt. Vi tror istället att djur mår bäst av att växa upp långsamt i lugn och ro på naturligt gräs- och höbaserat foder. Växer djuren upp enligt naturens regler och om man dessutom inte tränger ihop för många djur för tätt ihop då är vi övertygade om att djuren blir miljövårdare istället för miljöförstörare när de går och betar på sin betesmark. Kretsloppet gynnas istället förstörs.

En viktig grundprincip inom Hagalunds Gårdsmat är att vi aldrig får växa genom att öka antalet djur på våra gårdar utan när vi växer gör vi det istället genom att vi blir fler Skånska småbruk som samarbetar inom Hagalunds Gårdsmat. 

 

Livsmedelstillstånd

Hagalunds Gårdsmat innehar Livsmedelstillstånd vilket innebär att vi kontrolleras av kommunens miljöenhet. I miljöenhetens kontroll ingår inspektioner som omfattar bland annat kontroll av personalhygien, rengöring, temperaturer och kontroll av verksamhetens egna övervakning, den så kallade egenkontrollen.

 

KRAV från Skånska Gårdar

Då köttet snabbt säljer slut från våra egna gårdar samarbetar vi sedan våren 2017 med Sjunkaröd Skånska Kött & Vilt och säljer även deras hängmörade KRAV-märkta kött från utvalda Skånska gårdar

KRAV har vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk produktion och djurens välfärd prioriteras hårdare

* Djuren skall kunna vistas ute så mycket som möjligt, så att de kan beta och böka fritt

* Större delen av fodret skall antingen vara lokalproducerat eller vara producerat på den egna gården. Dessutom skall fodret vara KRAV-märkt, utan kemiska medel och GMO-fritt

* Djuren skall ha en god hälsa och det får inte användas antibiotika eller annan medicin i förebyggande syfte

* Djuren skall, förutom bedövning, ha smärtlindring i efterhand vid kastrering och avhorning

* Djuren får inte utsättas för fysisk eller psykisk påfrestning vid lastning, transport och lossning

* Under hela tiden på slakteriet skall personalen arbeta för att hålla stressen nere för djuren. Slakten skall ske under lugna och värdiga former

* Slakteriet får inte blanda etablerade djurgrupper med andra djur och djuren får inte bindas om de inte är vana vid det

* Slakteriet får inte använda elektrisk pådrivning eller annan hård drivning på djuret, utrymmena skall utformas så att förflyttningen blir naturlig för djuret

* Djuren får inte se andra djur bedövas och avblodas

* Slakteriet skall ha en utbildad djurskyddsansvarig

Några av våra gårdar

Heingegården

Per Håkanson (på bilden med några av sin kossor) driver Heingegården tillsammans med dotter och svärson. Familjen Håkanson föder upp sina nötköttsdjur - kossor, oxar & stutar på ett naturligt, gammaldags vis. Det här är så långt från industriproduktion man kan komma! 

 

 

Djuren går ute större delen av året och äter då av vad som finns naturligt i de stora hagarna. Just de enorma hagarna med få djur i varje hage är ett speciellt signum för Familjen Håkansons uppfödning. De stora ytorna för varje djur gör också att det är ovanligt att djuren måste avmaskas kemiskt.

Parasittrycket blir lågt i hagarna. Istället uppstår en naturlig balans i hagarna där korna blir viktiga naturvårdare vilka håller landskapet öppet och vars komockor ger upphov till näring åt miljontals insekter som sedan pollinerar världen långt bortom hagarna.

Under den kallaste vintern går korna in i stora ligghallar där de hålls i lösdrift. Under vintern utfordras korna med hösilage slaget på gården under sommaren. Under vintern stödutfordras djuren också utöver hösilaget, men endast med naturligt spannmål odlat i Sverige. Djuren utfordras aldrig med tillsatser eller foder likt sojamjöl med syfte att öka djurens tillväxt.

 

Elestorps Gård

Elestorps Gård invid Bjärsjölagård drivs i tredje generationen av Anders Birgersson och Elizabeth Elmseld. Elestorps Gård är gården där individen verkligen sätts i centrum. Elizabeth är hästmänniska i grunden och som hästmänniska får man snabbt lära sig att se varje djur som en individ så att man tidigt kan läsa av även små förändringar i djuret för att veta hur djuret mår. Just Elizabeths intresse i varje individ kan vara en förklaring till att djuren mår så bra på Elestorps Gård och att det ytterst sällan behöver användas antibiotika eller andra mediciner på gården.

En annan väldigt viktig orsak till att djuren på Elestorps Gård mår så bra är att Anders och Elizabeth är noga med att anpassa antalet djur på gården så att kretsloppet stärks och gynnas. Tränger man inte ihop för många djur för tätt ihop då blir djuren miljövårdare istället för miljöförstörare. Detta fick Anders och Elizabeth bekräftat svart på vitt när Greppa Näringen gjorde revision på gården och kunde konstatera att Elestorps Gård binder mer kol och kalium än vad som frigörs från gården.

Hemligheten bakom detta är att när kon betar så vårdar hon gräset vilket gör att gräset växer mer. Gräs binder via sina rötter bland annat kol i marken. Betad gräsmark kan binda upp till ett ton kol per hektar och år. Problem uppstår när man (av ekonomiska skäl) samlar för många djur på för liten yta. Då trampas grästäcket sönder och kol släpps ut i atmosfären istället för att bindas i marken. Men håller man antalet djur på lagom nivå så vårdar betesdjuren istället grästäcket. Dessutom håller de landskapet öppet och ger en rik mångfald av växter, fåglar, insekter och andra småkryp.

Djuren på Elestorps Gård föds upp på bete, hö och helsädesensilage. Allt foder skördas på gården. Just att använda helsädesensilage (bestående av ärter, havre och lupin) istället för konventionellt kraftfoder är också mycket klimatsmart. Helsädesensilaget behöver varken konstgödning eller besprutas för att växa och dessutom bildar ärterna kväve vilket i sin tur ger naturlig gödning till den efterföljande gräsvallen. Det - och att kossorna tycker att det smakar väldigt gott laugh

Drift & produktion:  Wikinggruppen